Materiały szkoleniowe dla uczestników

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu – zestaw: teczka + notatnik + długopis z logotypami projektu „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego… Continue reading

Doradztwo zawodowe – poczęstunek na warsztaty

Przedmiot zamówienia: Dostawa poczęstunku dla uczestników warsztatów grupowych z zakresu autoprezentacji oraz warsztatów grupowych z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (przerwa kawowa) – Zadanie 1 projektu „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” współfinansowanego ze środków… Continue reading

Doradztwo zawodowe – dostawa filmów instruktażowych

Przedmiot zamówienia: Dostawa 2 filmów DVD na warsztaty grupowe z zakresu autoprezentacji w celu przeprowadzenia zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego – Zadanie 1 projektu „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu… Continue reading