Wybór dostawcy filmów

W dniu 22.01.2018 komisja przeprowadzająca postępowanie wyboru oferty dotyczącej realizacji zadania nr 1 – Dostawy filmów instruktażowych w zakresie kompetencji miękkich i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, wybrała ofertę firmy „Synergia Paweł Filarski” – ul. B. Chrzanowskiego 10 lok. 6, 80-278 Gdańsk – była to jedyna oferta jaka wpłynęła. Protokół z wyboru… Continue reading