Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe

Doradztwo Indywidualne Uczestnicy projektu w ramach zajęć z doradztwa indywidualnego wzięli udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą w ramach badań predyspozycji do wykonywanego zawodu. W trakcie indywidualnych konsultacji z doradcami otrzymali pogłębioną diagnozę swoich uzdolnień, mocnych i słabych stron oraz w analizę zdolności przydatnych w zawodzie. Warsztaty z autoprezentacji Drugą… Continue reading