Zadanie 1 – Doradztwo zawodowe

Przedmiot zamówienia:

Realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego – Zadanie 1 projektu Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT), dla uczniów ZSP nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej ul. Tołstoja 13, 41-709 Ruda Śląska.

Data ogłoszenia: 19.12.2017 r.

Termin składania ofert: 9.1.2018

Załącznik 1 – Zaproszenie do składania ofert

Załącznik 2 – Formularz oferty

Załącznik 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 4 – Wzór umowy

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *