Projekty Komplementarne

Projekt „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” wpisuje się w dwa inne projekty stworzone w celu rozwoju zawodowego w tej profesji: Europejska Realizacja Nagrań i Nagłośnień – finansowany w ramach EFS PO WER Adaptacja i wyposażenie pracowni badań urządzeń… Continue reading