Staże Zawodowe

Realizacja trzeciego zadania w projekcie – udziału przyszłych realizatorów nagrań i nagłośnień w stażach zawodowych to bardzo ważny element rozwoju naszych uczniów. Doświadczenia w pracy w takich instytucjach, jak Radio Katowice, Radio Em, Silesia, czy Chorzowskie Centrum Kultury, to nie tylko okazja do poznania specyfiki pracy ze studiem, realizacją dźwięku,… Continue reading

Kursy Certyfikowane dla Uczniów

Kurs Pro-Tools W ramach trzeciego zadania w projekcie uczniowie mieli okazję uczestniczyć w kursach obsługi programu Digital Audio Workstation Pro-Tools 101. Kurs ten pozwolił na opanowanie podstaw działania jednego z nalepszych programów do edycji dźwięku, jakim jest Pro-Tools. Kurs prowadziła warszawska Akademia Filmu i Telewizji. Kurs Prawa Jazdy Kat. B… Continue reading

Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe

Doradztwo Indywidualne Uczestnicy projektu w ramach zajęć z doradztwa indywidualnego wzięli udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą w ramach badań predyspozycji do wykonywanego zawodu. W trakcie indywidualnych konsultacji z doradcami otrzymali pogłębioną diagnozę swoich uzdolnień, mocnych i słabych stron oraz w analizę zdolności przydatnych w zawodzie. Warsztaty z autoprezentacji Drugą… Continue reading

Doskonalenie Nauczycieli Zawodu

W ramach projektu „Program Aktywizacji Zawodowej Dla Realizatora Nagrań i Nagłośnień” trzej nauczyciele przedmiotów zawodowych tej specjalności naszej szkoły podnieśli swoje kompetencje uczestnicząc w certyfikowanych kursach firmy AVID, które obejmujowały bardzo szeroki zakres wiedzy i umiejętności posługiwania się specjalistycznym programem DAW – Pro-Tools. Organizatorem szkoleń była Akdemia FIlmu i Telewizji… Continue reading

Ścieżka rozwoju

Ścieżka rozwoju dla uczestników projektu będzie przebiegała następująco: Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe Wsparciem w ramach zadania objęci zostaną wszyscy zakwalifikowani do programu uczniowie i uczennice – łącznie 25 osób. Zadanie obejmie: Doradztwo indywidualne – Etap doradztwa indywidualnego realizowany będzie w ZSP nr 4 im. P. Latoski przez wykwalifikowanych doradców zawodowych,… Continue reading