Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe

Doradztwo Indywidualne

Uczestnicy projektu w ramach zajęć z doradztwa indywidualnego wzięli udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą w ramach badań predyspozycji do wykonywanego zawodu. W trakcie indywidualnych konsultacji z doradcami otrzymali pogłębioną diagnozę swoich uzdolnień, mocnych i słabych stron oraz w analizę zdolności przydatnych w zawodzie.

Warsztaty z autoprezentacji

Drugą formą zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego był cykl 3 pięciogodzinnych warsztatów z autoprezentacji.

Celem warsztatów były praktyczne ćwiczenia umiejętności autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej i ogólnych umiejętności społecznych niezbędnych w życiu zawodowym. Podczas szkolenia poruszane były zagadnienia związane z budowaniem wizerunku, komunikacją z ludźmi, sztuką argumentowania, asertywnością. Uczniowie mieli możliwość ćwiczenia przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Warsztaty z zakładania własnej działalności gospodarczej

Trzecim elementem doradztwa edukacyjno – zawodowego były wyjazdowe zajęcia z zakładania własnej działalności gospodarczej. Celem warsztatów było przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, zapoznania się z internetowymi serwisami rekrutacyjnymi. Uczniowie mieli również możliwość poznania ABC prawa pracy.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *