Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe

Doradztwo Indywidualne

Uczestnicy projektu w ramach zajęć z doradztwa indywidualnego wzięli udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą w ramach badań predyspozycji do wykonywanego zawodu. W trakcie indywidualnych konsultacji z doradcami otrzymali pogłębioną diagnozę swoich uzdolnień, mocnych i słabych stron oraz w analizę zdolności przydatnych w zawodzie.

Warsztaty z autoprezentacji

Drugą formą zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego był cykl 3 pięciogodzinnych warsztatów z autoprezentacji.

Celem warsztatów były praktyczne ćwiczenia umiejętności autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej i ogólnych umiejętności społecznych niezbędnych w życiu zawodowym. Podczas szkolenia poruszane były zagadnienia związane z budowaniem wizerunku, komunikacją z ludźmi, sztuką argumentowania, asertywnością. Uczniowie mieli możliwość ćwiczenia przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Warsztaty z zakładania własnej działalności gospodarczej

Trzecim elementem doradztwa edukacyjno – zawodowego były wyjazdowe zajęcia z zakładania własnej działalności gospodarczej. Celem warsztatów było przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, zapoznania się z internetowymi serwisami rekrutacyjnymi. Uczniowie mieli również możliwość poznania ABC prawa pracy.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *