„Program Aktywizacji zawodowej dla Realizatora Nagrań i Nagłośnień w Zespole Szkół nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej”

  • Cele:

Celem głównym projektu jest podniesienie w okresie do 31.08.2020 roku jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej, poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 3 nauczycieli zawodu, wzmacnianie zdolności do zatrudnienia 25 uczniów i uczennic ww. szkoły dzięki organizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży zawodowych oraz kursów certyfikowanych. Cel główny projektu jest odpowiedzią na diagnozę potrzeb przedstawioną przez dyrektora placówki.

  • Planowane efekty:

W wyniku przeprowadzonego wsparcia, 25 uczniów nabędzie kompetencje w poruszaniu się po rynku pracy, wiedzę z dziedziny zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej i umiejętności autoprezentacji.

Dzięki udziałowi w kursach certyfikowanych, 3 nauczycieli zawodu nabędzie nowe kompetencje w obsłudze profesjonalnego oprogramowania Digital Audio Workstation.

Poprzez udział w stażach zawodowych w instytucjach kulturalnych i mediach lokalnych, uczniowie nabędą niezbędnych umiejętności i doświadczenia w pracy w branży produkcji muzycznej i dźwiękowej.

Udział uczniów w kursach certyfikowanych z obsługi fachowego oprogramowania DAW oraz w kursie prawa jazdy kat. B pozwoli naszym wychowankom na rozwój zawodowy i przygotuje ich do przyszłej pracy na wymagającym rynku branży nagraniowej i nagłośnieniowej.

  • Wartość projektu:

352 723,75 PLN

  • Wkład Funduszy Europejskich:

299 815,18 PLN

Możliwość komentowania została wyłączona.