Wybór dostawcy filmów

W dniu 22.01.2018 komisja przeprowadzająca postępowanie wyboru oferty dotyczącej realizacji zadania nr 1 – Dostawy filmów instruktażowych w zakresie kompetencji miękkich i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, wybrała ofertę firmy „Synergia Paweł Filarski” – ul. B. Chrzanowskiego 10 lok. 6, 80-278 Gdańsk – była to jedyna oferta jaka wpłynęła. Protokół z wyboru… Continue reading

Materiały szkoleniowe dla uczestników

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu – zestaw: teczka + notatnik + długopis z logotypami projektu „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego… Continue reading

Doradztwo zawodowe – poczęstunek na warsztaty

Przedmiot zamówienia: Dostawa poczęstunku dla uczestników warsztatów grupowych z zakresu autoprezentacji oraz warsztatów grupowych z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (przerwa kawowa) – Zadanie 1 projektu „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” współfinansowanego ze środków… Continue reading

Doradztwo zawodowe – dostawa filmów instruktażowych

Przedmiot zamówienia: Dostawa 2 filmów DVD na warsztaty grupowe z zakresu autoprezentacji w celu przeprowadzenia zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego – Zadanie 1 projektu „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu… Continue reading

Zadanie 1 – Doradztwo zawodowe

Przedmiot zamówienia: Realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego – Zadanie 1 projektu „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: XI…. Continue reading

Projekty Komplementarne

Projekt „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” wpisuje się w dwa inne projekty stworzone w celu rozwoju zawodowego w tej profesji: Europejska Realizacja Nagrań i Nagłośnień – finansowany w ramach EFS PO WER Adaptacja i wyposażenie pracowni badań urządzeń… Continue reading

Ogłoszenie o naborze 1 grupy uczestników projektu

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór 1-wszej, 5 – osobowej grupy uczniów w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień – klasa III – do projektu: „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP nr 4 im…. Continue reading

Ścieżka rozwoju

Ścieżka rozwoju dla uczestników projektu będzie przebiegała następująco: Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe Wsparciem w ramach zadania objęci zostaną wszyscy zakwalifikowani do programu uczniowie i uczennice – łącznie 25 osób. Zadanie obejmie: Doradztwo indywidualne – Etap doradztwa indywidualnego realizowany będzie w ZSP nr 4 im. P. Latoski przez wykwalifikowanych doradców zawodowych,… Continue reading

O projekcie

Projekt skierowany jest do grupy 25 uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej kształcących się w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień oraz 3 nauczycieli nauki zawodu tej placówki. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na diagnozę potrzeb przeprowadzoną w lutym 2016 i zakłada organizacj ę… Continue reading