Staże Zawodowe

Realizacja trzeciego zadania w projekcie – udziału przyszłych realizatorów nagrań i nagłośnień w stażach zawodowych to bardzo ważny element rozwoju naszych uczniów. Doświadczenia w pracy w takich instytucjach, jak Radio Katowice, Radio Em, Silesia, czy Chorzowskie Centrum Kultury, to nie tylko okazja do poznania specyfiki pracy ze studiem, realizacją dźwięku,… Continue reading

Kursy Certyfikowane dla Uczniów

Kurs Pro-Tools W ramach trzeciego zadania w projekcie uczniowie mieli okazję uczestniczyć w kursach obsługi programu Digital Audio Workstation Pro-Tools 101. Kurs ten pozwolił na opanowanie podstaw działania jednego z nalepszych programów do edycji dźwięku, jakim jest Pro-Tools. Kurs prowadziła warszawska Akademia Filmu i Telewizji. Kurs Prawa Jazdy Kat. B… Continue reading

Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe

Doradztwo Indywidualne Uczestnicy projektu w ramach zajęć z doradztwa indywidualnego wzięli udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą w ramach badań predyspozycji do wykonywanego zawodu. W trakcie indywidualnych konsultacji z doradcami otrzymali pogłębioną diagnozę swoich uzdolnień, mocnych i słabych stron oraz w analizę zdolności przydatnych w zawodzie. Warsztaty z autoprezentacji Drugą… Continue reading

Doskonalenie Nauczycieli Zawodu

W ramach projektu „Program Aktywizacji Zawodowej Dla Realizatora Nagrań i Nagłośnień” trzej nauczyciele przedmiotów zawodowych tej specjalności naszej szkoły podnieśli swoje kompetencje uczestnicząc w certyfikowanych kursach firmy AVID, które obejmujowały bardzo szeroki zakres wiedzy i umiejętności posługiwania się specjalistycznym programem DAW – Pro-Tools. Organizatorem szkoleń była Akdemia FIlmu i Telewizji… Continue reading

Wybór dostawcy filmów

W dniu 22.01.2018 komisja przeprowadzająca postępowanie wyboru oferty dotyczącej realizacji zadania nr 1 – Dostawy filmów instruktażowych w zakresie kompetencji miękkich i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, wybrała ofertę firmy „Synergia Paweł Filarski” – ul. B. Chrzanowskiego 10 lok. 6, 80-278 Gdańsk – była to jedyna oferta jaka wpłynęła. Protokół z wyboru… Continue reading

Materiały szkoleniowe dla uczestników

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu – zestaw: teczka + notatnik + długopis z logotypami projektu „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego… Continue reading

Doradztwo zawodowe – poczęstunek na warsztaty

Przedmiot zamówienia: Dostawa poczęstunku dla uczestników warsztatów grupowych z zakresu autoprezentacji oraz warsztatów grupowych z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (przerwa kawowa) – Zadanie 1 projektu „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” współfinansowanego ze środków… Continue reading

Doradztwo zawodowe – dostawa filmów instruktażowych

Przedmiot zamówienia: Dostawa 2 filmów DVD na warsztaty grupowe z zakresu autoprezentacji w celu przeprowadzenia zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego – Zadanie 1 projektu „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu… Continue reading

Zadanie 1 – Doradztwo zawodowe

Przedmiot zamówienia: Realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego – Zadanie 1 projektu „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: XI…. Continue reading

Projekty Komplementarne

Projekt „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” wpisuje się w dwa inne projekty stworzone w celu rozwoju zawodowego w tej profesji: Europejska Realizacja Nagrań i Nagłośnień – finansowany w ramach EFS PO WER Adaptacja i wyposażenie pracowni badań urządzeń… Continue reading