Projekty Komplementarne

Projekt „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” wpisuje się w dwa inne projekty stworzone w celu rozwoju zawodowego w tej profesji: Europejska Realizacja Nagrań i Nagłośnień – finansowany w ramach EFS PO WER Adaptacja i wyposażenie pracowni badań urządzeń… Continue reading

Ogłoszenie o naborze 1 grupy uczestników projektu

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór 1-wszej, 5 – osobowej grupy uczniów w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień – klasa III – do projektu: „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP nr 4 im…. Continue reading

Ścieżka rozwoju

Ścieżka rozwoju dla uczestników projektu będzie przebiegała następująco: Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe Wsparciem w ramach zadania objęci zostaną wszyscy zakwalifikowani do programu uczniowie i uczennice – łącznie 25 osób. Zadanie obejmie: Doradztwo indywidualne – Etap doradztwa indywidualnego realizowany będzie w ZSP nr 4 im. P. Latoski przez wykwalifikowanych doradców zawodowych,… Continue reading

O projekcie

Projekt skierowany jest do grupy 25 uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej kształcących się w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień oraz 3 nauczycieli nauki zawodu tej placówki. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na diagnozę potrzeb przeprowadzoną w lutym 2016 i zakłada organizacj ę… Continue reading